Pradėti registruoti visi informacinių sistemų ir technologijų naudotojų kreipiniai

2015-11-12 12:26

Informacinių technologijų taikymo centras (ITTC) įdiegė naudotojų užklausų apdorojimo ir užduočių valdymo sistemą JIRA. Ji leidžia centralizuotai gauti, spręsti ir sisteminti elektroninio pašto adresu pagalba@ittc.vu.lt ar per savitarnos portalą pagalba.ittc.vu.lt gaunamas informacinių technologijų paslaugų naudotojų užklausas bei moderniomis priemonėmis organizuoti komandinį ITTC specialistų darbą. Surinkus pakankamai statistikos (problemos sprendimo trukmė, dažnai pasikartojantys paklausimai ir pan.) bus daromos išvados apie tobulintinus veiklos procesus. Minėtos priemonės leidžia gerinti universiteto bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei didinti centro veiklos efektyvumą, kas yra numatyta kaip svarbus punktas universiteto veiklos strategijoje.

IT pagalbos skyrius